Uživatel nepřihlášen: Přihlásit

Jednota konzumní družstvo Rokycany

Skip Navigation Links.
Kontakty
Jednota KD Rokycany
J. Knihy 177/I Rokycany
337 01
+420 371 722 419
jednota@netro.cz
Pozvánka na shromáždění delegátů družstva
     Jednota, konzumní družstvo Rokycany
sídlem Rokycany, J. Knihy 177/I, IČ 000 31 992,
zápis v OR DrXXVI 212 vedený u Krajského soudu v Plzni

P o z v á n k a
na  shromáždění  delegátů družstva
které se uskuteční
ve čtvrtek dne 20. dubna 2023 od 9:00 hodin
v restauraci Lidový dům v Rokycanech, Masarykovo nám. 133

Program:
l.   Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti schůze
2.   Volba orgánů shromáždění delegátů
3.   Zpráva představenstva družstva za rok 2022 a výroční zpráva družstva za rok 2022
4.   Zpráva kontrolní komise družstva za rok 2022
5.      Diskuse  k předloženým zprávám
6.      Zpráva mandátové komise
7.      Návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku a vyjádření
        kontrolní komise
8.      Návrh na schválení rozpočtu FČF
9.      Ocenění funkcionářů družstva
10.     Seznámení s kandidátkou představenstva a kontrolní komise
11.     Diskuze k předloženým kandidátkám do orgánů družstva
12.     Volba orgánů družstva
13.     Zpráva volební komise k výsledkům voleb
14.     Volba delegáta na konferenci SČMSD
15.     Zpráva návrhové komise
16.     Závěr

Vaše účast na shromáždění delegátů je nutná proto, aby shromáždění bylo usnášeníschopné. V případě, že se shromáždění delegátů schůze nemůžete zúčastnit, zajistěte za sebe zvoleného náhradníka.
Pozvánka je také uveřejněna na internetových stránkách družstva http://www.jednotakdrokycany.cz a současně na informační desce družstva v jeho sídle.
S podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů se můžete seznámit v sídle družstva v době od 5.4.2023, a to v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin.      

V Rokycanech dne 3.4.2023
    Za představenstvo družstva

Ing. Vladimír Šmolík    
předseda  představenstva


Za správnost:  Smetanová Markéta
05.04.2023
© 2014 Všechna práva vyhrazena. Jednota KD Rokycany