Uživatel nepřihlášen: Přihlásit

Jednota konzumní družstvo Rokycany

Skip Navigation Links.
Kontakty
Jednota KD Rokycany
J. Knihy 177/I Rokycany
337 01
+420 371 722 419
jednota@netro.cz
Pozvánka na shromáždění delegátů družstva
     Jednota, konzumní družstvo Rokycany
sídlem Rokycany, J. Knihy 177/I, IČ 000 31 992,
zápis v OR DrXXVI 212 vedený u Krajského soudu v Plzni

P o z v á n k a
na  shromáždění  delegátů družstva
které se uskuteční
ve čtvrtek dne 11. dubna 2024 od 8:30 hodin
v restauraci Lidový dům v Rokycanech, Masarykovo nám. 133

Program:
l.   Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti schůze
2.   Volba orgánů shromáždění delegátů
3.   Zpráva představenstva družstva za rok 2023 a zpráva družstva za rok 2023
4.   Zpráva kontrolní komise družstva za rok 2023
5. Diskuse  k předloženým zprávám
6. Zpráva mandátové komise
7. Návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a  rozdělení zisku a vyjádření kontrolní komise
8. Návrh na schválení rozpočtu FČF
9. Volba delegáta na konferenci SČMSD
10. Ocenění funkcionářů družstva
11. Zpráva návrhové komise
12. Závěr


Vaše účast na shromáždění delegátů je nutná proto, aby shromáždění bylo usnášeníschopné. V případě, že se shromáždění delegátů schůze nemůžete zúčastnit, zajistěte za sebe zvoleného náhradníka.
Pozvánka je také uveřejněna na internetových stránkách družstva http://www.jednotakdrokycany.cz a současně na informační desce družstva v jeho sídle.
S podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů se můžete seznámit v sídle družstva v době od 25.3.2024, a to v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin.      

V Rokycanech dne 22.3.2024
Za představenstvo družstva

Ing. Vladimír Šmolík    
předseda  představenstva


Za správnost:  Smetanová Markéta

26.03.2024
© 2014 Všechna práva vyhrazena. Jednota KD Rokycany